03071/2137
  • catalog.bg
  • ЗММ ЗЛАТОГРАД - ПРОФИЛИРАЩИ МАШИНИ
бул. България 4
Златоград,
България
25.0934334999999
41.3801993
0 UserLikes
Име: ЗММ ЗЛАТОГРАД - ПРОФИЛИРАЩИ МАШИНИ
Адрес: Златоград, бул. България 4
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.zmmzlatograd.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Металорежещи машини
Дейност:

Производство на профилиращи машини, фрикционни анкерни болтове и покривни водоотливни системи

Ключови думи: профилиращи машини, фрикционни анкерни болтове, покривни водоотливни системи, окомплектовка за металорежещи машини, металорежещи машини

ЗММ ЗЛАТОГРАД - ПРОФИЛИРАЩИ МАШИНИ

бул. България 4
Златоград,
България
25.0934334999999
41.3801993
0 UserLikes
Име: ЗММ ЗЛАТОГРАД - ПРОФИЛИРАЩИ МАШИНИ
Адрес: Златоград, бул. България 4
Телефони: text to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.zmmzlatograd.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Металорежещи машини
Дейност:

Производство на профилиращи машини, фрикционни анкерни болтове и покривни водоотливни системи

Ключови думи: профилиращи машини, фрикционни анкерни болтове, покривни водоотливни системи, окомплектовка за металорежещи машини, металорежещи машини

За нас

ЗММ - Златоград ЕАД, гр. Златоград е създадено като поделение на Института по технологично проектиране и екипировка в гр. Пловдив, със седалище гр. Златоград и предмет на дейност: производство на инструментална екипировка.През 1983г. ЗММ Златоград е обособено като самостоятелно предприятие на пряко подчинение на ДСО ЗММ София.
През 1991г. дружеството е регистрирано в Търговския регистър като Еднолично дружество с ограничена отговорност с държавно имущество, с наименование ЗММ - Златоград със седалище гр. Златоград, и предмет на дейност: проектиране и производство на технологично оборудване и комплектовка на металорежещи машини, общомашиностроителни изделия, стоки за бита, търговска дейност в страната и чужбина.
През 1996г. предприятието е регистрирано като Еднолично акционерно дружество, а от 1998г. носи името ЗММ - Златоград АД с 59,2 % държавен дял и 40,8% частно участие. От 2001г. "ЗММ Златоград" е акционерно дружество със 100% частно участие.
 
Открийте ни в Google+
© 2015 CATALOG.BG - търсене в над 140 000 действащи български фирми